גישור ובניית הסכמות

'גדול השלום', מלמדים אותנו חכמינו.
ואכן המוטיביציה המרכזית שלי בגישור היא לעזור לצדדים מסוכסכים להגיע לשלום.
'גישור' הוא המונח המקובל מזה כשני עשורים לישוב סכסוכים בהסכמה.
הדגש הוא על הסכמה. התהליך הוא רצוני, ומאפשר לצדדים המעורבים בסכסוך, לקחת אחריות על התהליך, על הקצב בו הוא מתנהל, ובעיקר על התוצאות.

כחלק ממשפחת מרכז הגישור 'גבים', אני מאמין בגישור הטרנספורמטיבי.
כלומר, כדי להגיע לתוצאות טובות יותר בעולם המעשה, אנחנו נדרשים לשינויים בעולמנו הפנימי. לראות עמוק ורחב יותר את הדינמיקה של התהליכים, להיות קשובים לצרכים השונים, ולהבין איך בידינו להוביל את היחסים והמציאות למקום הרצוי.

"…כיום, אחרי הגישור, היחסים בינינו עדיין מורכבים,
אך יש בינינו הערכה ובנייה משותפת, שמביאה ברכה למשפחותינו ולמשפחה המורחבת.
אנחנו משתדלים מאוד ליישם את המתנות היקרות שקיבלנו במפגשים עם דן.
היחסים בינינו היום, לעומת העבר המסוכסך, הם ממש נס.
נס שיכולה להיות מציאות יפה בין אנשים שזוכים לקבל הנחייה נכונה ובונה…"

להלן דוגמאות לתהליכי גישור שהובלתי בשנים האחרונות:
גישור – בניית הסכמות – בישובי גוש שילה:
תהליך מורכב, אותו נתבקשתי להוביל, ע"י ראש מח' חינוך בבנימין. הסוגיה של הקמת בי"ס נוסף ומיקומו היתה מאד רגישה, והביאה להתלקחויות חוזרות ונשנות.
זימנו נציגי מזכירות, ודמויות חינוכיות מרכזיות מכל יישוב. במהלך של כ- 7 פגישות הגענו להקשבה עמוקה לצרכים של כל ישוב, ולבירור הרגישויות. מתוך המפגשים התבררו העיניינים, נוצרה מכוונות עיניינית למטרה והותוותה הדרך להקמת ביה"ס.

גישור בין ועד הורים לבין צוות ביה"ס:
גישור וגיבוש הסכמות בבית ספר יסודי בת"א בין ועד הורים חזק לבין מנהלת וצוות, שהיו במתח גדול וחוסר אמון, עד כדי איום על סגירת בית-הספר.
בסדרה של פגישות, חלקן נפרדות וחלקן ביחד. בערב משמעותי של חיבור בין הועד המורחב וכל הצוות החינוכי, יצרנו אוירה ומכוונות לשיתוף-פעולה.
מאז צוותים משותפים (מורים-הורים) ממשיכים לקדם את כל התחומים, כולל הפדגוגי, ביחד.


גישור בין קולגות בתוך צוות של מוסד חינוכי:

גישור בין שתי דמויות משמעותיות במסגרת מכללה תורנית לבנות, שכ"א מהן היתה אחראית לתוכנית מסויימת.
האוירה היתה עכורה, הן לא הצליחו לעבוד יחד, והמפסידות העיקריות, כפי שהגדירה המנהלת שלהן, שהזמינה אותי , היו התלמידות.
אחרי מספר מפגשים, הם הגיעו למקומות הרגישים שהפעילו אותן, והצליחו ליצר כללי עבודה של שיתוף פעולה מתוך כבוד הדדי ואמפתיה. לטובת ה- well beeing (רווחה) שלהן,וההתקדמות המשמועתית של תלמידותיהן.


בנוסף, הובלתי תהליכי גישור שונים בקהילה ובמשפחה.

אין צורך לגרור את הסכסוך, וההרגשות הרעות הנלוות אליו – הכעס, הכאב, התסכול…
צור קשר ונצא יחד לדרך!