תקשורת מקרבת

✧ "ריבונו של עולם, למה היא לא מבינה אותי…?
✧ "מה כל כך מסובך בלעשותת מה שמבקשים ממך…?"
✧ "אין לי כח יותר ללופ הזהה של הכעס, והכעס על עצמי ששוב כעסתי עליו…"
✧ "מה יותר פשוט מלהגידד פשוט מה אתה רוצה…?"

רצון טוב יש ? יש !
ראש על הכתפיים יש ? יש !
אפילו שפה בהירה יש.
אז מה קורה ? למה היחסיםם ביניינו הולכים ומסתבכים. מסתבכים והולכים ומסתבכים…?

למה לעיתים כל כך קרובות, כל כך קשה לשוחח בפשטות ?

לכולנו, כבני אדם יש צרכים בסיסיים וחשובים לקיום מערכת יחסים טובה:

כבוד, אכפתיות, יחס אנושי, חיבור, הקשבה, הערכה, אנושיות.
כשהצרכים הללו מתמלאיםם עולים בנו רגשות נעימים,
ואילו כשהצרכים לא מתמלאים,, עולים בנו רגשות לא נעימים.
התקשורת המקרבת עוסקתת במודעות ובכלים.
מודעות לרגשות ולצרכים שלי,, ושל הזולת.

האמת שהיא רלבנטית לכל מערכת יחסים מתמשכת:
במשפחה – עם ההוריםם המתבגרים שלנו, עם הילדים,
בעבודה – הפועלים, המנהל,, העמיתים, השותפים,
בחינוך – התלמידים הצוות,, ההנהלה, ההורים.
למעשה, עם כל בני האדם.
וככל שהקרבה גדולה יותר, גםם חשיבות איכות היחסים גבוהה יותר.

דר' מרשרל רוזנברג, פסיכולוג יהודי אמריקאי, פיתח את התחום וגיבש אותו לכלל שפה.
הערכים המרכזיים המאפייניםם את התקשורת המקרבת הם אחריות, כבוד, בחירה חופשית, כנות ונדיבות.

תמצית השיטה – "כשלב פוגש לב משהו מתחיל ללבלב".
ובלשון רבי יהודה הלוי — "בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך".

השארת תגובה